رئیس جمهور چین به همتای کره شمالی خود نامه نوشتبه گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی (کی سی ان ای)، شی در این نامه از همتای خود در کره شمالی در خصوص تبریک گرم و صمیمانه وی به من،ت هتفتاد و سومین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین ابراز ،سندی کرد.

وی تصریح کرد: امسال ۷۳مین سالگرد تاسیس چین جدید است و افزود که طی ۷۳ سال گذشته مردم چین به تلاش های مضاعف خود ادامه داده اند و به توسعه و موفقیت جه، دست یافته اند.

وی همچنین به تشکیل بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین اشاره کرد.

رئیس جمهوری چین گفت که دو کشور جمهوری خلق چین و کره شمالی به واسطه کوه ها و رودخانه های مش، به هم متصل شده اند و دوستی قدیمی این دو کشور مانند قبل ادامه خواهد یافت.

شی گفت یک تغییر جدی و پیچیده در وضعیت بین المللی و منطقه ای ایجاد شده است و ترویج ارتباطات استراتژیک بین چین و کره شمالی و تقویت وحدت و همکاری بین دو طرف ضرورت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913276/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA